Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
DLA SKLEPU INTERNETOWEGO MIROSŁAW WRÓBEL SP. Z O.O.
 
Niniejszy dokument (tj. Polityka Prywatności) określa zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego prowadzonego przez spółkę pod firmą Mirosław Wróbel sp. z o.o., który znajduje się pod adresem https://czesci-wrobel.iai-shop.com/ (dalej jako: Sklep Internetowy). Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące jego treści – zachęcamy do kontaktu z nami!
 
Kto jest Administratorem moich danych?
Administratorem Twoich danych osobowych, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO), jest Mirosław Wróbel Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-610 Wrocław) przy ul. Granicznej 4a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000146989, NIP: 894-264-89-23, BDO: 000024512 (dalej: Administrator).
 
Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?
Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator zatrudnił Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres: ochrona.danych@wrobel.mercedes-benz.pl
 
Czy muszę przekazywać Administratorowi moje dane osobowe?
Podanie przez Ciebie danych osobowych Administratorowi nie stanowi obowiązku. Jeżeli jednak:
·       zamierzasz zawrzeć z Administratorem umowę, to odmowa podania przez Ciebie danych obejmujących m.in. Twoje imię i nazwisko oraz adres (oraz inne dane ujęte w formularzu jako obowiązkowe), uniemożliwi zawarcie tej umowy i jej wykonanie;
·       chcesz otrzymywać newsletter prowadzony przez Administratora w formie e-mailowej lub sms, to brak przekazania Administratorowi Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu uniemożliwi przesłanie Ci tego newslettera;
·       zależy Ci na kontakcie z Administratorem i uzyskaniu odpowiedzi na zadane pytanie lub wyrażony wniosek, to brak przekazania danych kontaktowych uniemożliwi ustosunkowanie się do Twojego zapytania.
 
Jaki jest cel przetwarzania moich danych i jak długo będą one przetwarzane?
Twoje dane osobowe będą przez przetwarzane przez Administratora w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne, a także przez następujące okresy czasu:
 

CELE PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz prowadzenie statystyk dot. Sklepu Internetowego i analizy jego funkcjonalności. Artykuł 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadniony interes Administratora wyrażający się w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, a także podejmowaniu działań w celu poprawy jego funkcjonalności. Dane przechowywane są do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń. Terminy przedawnienia określone są treścią przepisów prawa.
Zawarcie i wykonanie umowy z klientem, co stanowi również świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Okres trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat).
Rozpatrywanie reklamacji i skarg (kontakt bezpośrednio z Klientem Sklepu Internetowego w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, lub kontakt z pracownikami i współpracownikami klientów. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) RODO - przetwarzanie ma związek z zawartą przez Strony umową, a prawnie uzasadnione interesy Administratora wyrażają się w udzieleniu odpowiedzi na skierowane zapytania Okres trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat).
Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi (pracowników/współpracowników klientów/potencjalnych klientów). Artykuł 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadniony interes Administratora wyrażający się dochodzeniu roszczeń lub obronie przed takimi roszczeniami. Okres trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat).
Archiwizacja dokumentacji (np. umowy, dokumenty rozliczeniowe). art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne by wykonać obowiązki prawne wynikające z ustawy o rachunkowości (art. 74 ust. 2). Okres zależny jest od przepisów prawa, a jeśli go nie wskazano wynosi 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadniony interes Administratora wyrażający się w podejmowaniu działań w ramach marketingu bezpośredniego   Okres trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat).
 
Administrator nie będzie jednak przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.
Newsletter art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez zapisanie się na newsletter Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych w tym celu.

 
Komu przekazywane są moje dane?
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do podmiotów trzecich w zakresie w jakim będzie to miało związek z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego.
 
 
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych;
  • prawo sprostowania danych: w przypadku, w którym dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo usunięcia danych: w przypadku, w którym dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo wycofania udzielonych zgód (przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
  • prawo do żądania przeniesienia danych: w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu i/lub dla celów statystycznych, marketingu bezpośredniego w tym profilowania, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją sytuację.

 
Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt z Administratorem.
 
Zaznaczamy, że masz również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 
Czy Polityka Prywatności może ulec zmianie?
Polityka Prywatności ulec może zmianie, ale jej aktualna treść zawsze dostępna będzie w Sklepie Internetowym.
 
 
 

Dbamy o Twoją prywatność

Stosujemy pliki cookie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Możemy również wykorzystywać pliki cookie własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, w szczególności dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookie wymaga zgody, którą możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj”.

Więcej informacji o korzystaniu przez nas i naszych partnerów z plików cookie oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej cookies. Korzystanie z plików cookie we wskazanych powyżej celach związane jest z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Mirosław Wróbel Sp. Z o.o.

Zaakceptuj
pixel