Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Odstąpienie od umowy

POUCZENIE O PRZYSŁUGUJĄCYM PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


 
 

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za dokonanie zakupu w naszym Sklepie Internetowym. Z uwagi na fakt, iż umowa sprzedaży dostarczonych Państwu towarów jest umową zawartą na odległość, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwo, weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku realizacji zamówienia w częściach prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniego z zamówionych towarów, ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwo weszła w ich posiadanie.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Mirosław Wróbel Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Granicznej 4a, 54-610 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000146989, nr tel.: 777 100 100, e-mail: sklep@wrobel.mercedes-benz.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez wysłanie pisma pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać załączony do przesyłki formularz odstąpienia od umowy lub przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną, jak na przykład formularz dostępny na naszej stronie internetowej www.sklep.mercedes.grupawrobel.plJeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem ww. terminu.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru/towaru z elementami cyfrowymi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwo sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem, za wyjątkiem kosztu odesłania towaru/towaru z elementami cyfrowymi.

Uprzejmie prosimy o odesłanie lub przekazanie nam zwracanego towaru/towaru z elementami cyfrowymi niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar/towar z elementami cyfrowymi przed upływem terminu 14 dni. Ponadto informujemy, że są Państwo zobowiązani ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w szczególności koszty jej dostarczenia do siedziby lub oddziału Mirosław Wróbel Sp. z o.o.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 


pixel